PVC

Onafhankelijk deskundige pvc

Als onafhankelijk deskundige pvc vloeren beoordelen we alle soorten klachten / geschillen met betrekking tot pvc vloeren.
Een klacht of geschil kan al ontstaan door een meningsverschil tussen consumentenretailers of fabrikanten. Voor ons als onafhankelijk deskundige de taak om de oorzaak te onderzoeken en de eventuele herstelkosten in kaart te brengen.
Na ons onderzoek maken we een rapportage, u kunt dan kiezen voor een vervolgstap via de geschillencommissie, de juridische weg via de rechtbank, of u kiest voor bemiddeling via ons als onafhankelijk deskundige pvc. Een onafhankelijk deskundige is neutraal, transparant en professioneel. 
Het belang van een onafhankelijk deskundige? Dat u er samen uitkomt. 

Samen lossen we het geschil op.

Als onafhankelijk deskundige pvc luister je naar de opdrachtgever en probeert dit te analyseren. Wat is de angel? Of wel waardoor is het geschil ontstaan. Vervolgens ga je de vloer optisch beoordelen waarbij je onderander kijkt naar, klopt de vloer volgens de omschrijving in de offerte? Is deze foutloos geïnstalleerd? Zijn er eventuele naden waarneembaar. Dan volgt de technische beoordeling waarbij de onafhankelijk deskundige pvc onderander kijkt naar, ligt de vloer vast en vlak? Is het een klik pvc vloer dan kijken we bijvoorbeeld of de juiste tussenvloer is toegepast? 

Uiteraard zijn er ook geschillen waarbij de onafhankelijk deskundige pvc een destructief onderzoek instelt. Dit houdt in dat er een fragment uit de pvc vloer wordt gehaald. Hierdoor kunnen we diverse onderzoeken uitvoeren, denk hierbij aan de verlijming aan de ondergrond en het vochtpercentage. Bij klik pvc kijken we zo ook of de eventuele voorbewerking correct is uitgevoerd, of dat de ondergrond vuil en stofvrij is.

Aan de hand van het gevoerde gesprek, de genomen foto’s, video’s en waargenomen bevindingen wordt een rapportage opgemaakt. Deze wordt per mail naar de opdrachtgever verstuurd.

Het werk van een onafhankelijk deskundige is zeer divers. Daarom volgen wij met regelmaat seminaars en trainingen bij diverse chemische fabrikanten, parketfabrikanten of meet en datalogger bedrijven. Ook zijn we geregeld te zien bij groothandelaren om daar trainingen bij te wonen en om met de technische adviseurs en applicateurs te spreken.

  Wat komt een onafhankelijk deskundige pvc zoal tegen.

  Denk bijvoorbeeld aan dekvloeren waarbij de consument of vloerlegger twijfels heeft. Dit kan zijn door dat de dekvloer niet mooi vlak, zanderig of zwaar vervuild is.
  Ook krijgen we meldingen dat de dekvloeren slecht drogen of lokaal vochtig blijven.

  Bij het laatste moet u denken aan een lekkage van de vloerverwarming of een constructieve fout.

  Vloerverwarming.

  Ook worden we als onafhankelijk deskundige pvc veelvuldig ingeschakeld omdat er een vloerverwarming is ingefreesd. Hier zien we soms slecht en onregelmatig invries werk, afbrekende dekvloeren of slecht gevulde vloerverwarming leidingen.
  Wanneer er onregelmatig is in gefreesd, gaan we de lengte en het oppervlak opmeten. Dit om te bepalen of het nog afdoende warmte afgifte oplevert.
  Bij een afbrekende dekvloer, gaan we kijken omdat dit lokaal of totaal is. Bij lokaal is het vaak nog te repareren, bij totaal moet het veelal vervangen worden.
  Slecht gevulde leidingen, hier gaan we kijken waar de leidingen mee dichtgezet zijn om te beoordelen of men dit kan verbeteren. Soms moet ook alles overnieuw omdat men de verkeerde vulmassa heeft gebruikt. Lekkages komen we tot nu toe enkel tegen bij nieuwe dekvloeren of verbouwingen.

  Schade, deuken en krassen.

  Hoofdzakelijk zijn het inhuis schades. De nieuwe keuken of meubelen worden geleverd en er zitten ineens krassen in de vloer. Ook zien we regelmatig schade wanneer de raambekleding net is opgehangen.
  Uiteraard zijn er ook de standaard schades, denk hierbij aan een vaas die is gevallen en een beschadiging aan de vloer heeft veroorzaakt. Versleten vilt onder de meubelen die sporen en krassen achter laten.
  Maar wat dacht u van schade door reinigingsmiddelen. Als onafhankelijk deskundige pvc nemen we een sample uit de vloer om in het laboratorium te achterhalen wat de bijtende stof was.

   Scroll naar boven