Kritiek op de deskundige

Het is een ieder vrij om een deskundigen rapport te bekritiseren en diens mening te ventileren.

Als onafhankelijk deskundige kom ik regelmatig in aanraking met situaties waarbij mijn deskundigen rapport ter discussie wordt gesteld. Dit is volkomen begrijpelijk, aangezien het voor betrokken partijen vaak moeilijk is om de bevindingen van een externe expert te accepteren als deze niet in hun voordeel uitvallen. In dit blog artikel wil ik graag ingaan op een recente ervaring waarbij mijn rapport werd bekritiseerd door een parketbedrijf.

Tijdens een bezoek aan een traditioneel in visgraat gelegde parketvloer werden er diverse tekortkomingen geconstateerd. Deze bevindingen heb ik zorgvuldig en objectief vastgelegd in mijn deskundigenrapport. Het parketbedrijf was echter van mening dat mijn rapport niet volledig was en dat ik als deskundige ondeskundig handelde. Uiteraard staat het hen vrij om deze mening te uiten, maar ik wil graag duidelijk maken waarom zij hiermee de plank volledig mis slaan.

deskundigen rapport

Allereerst wil ik benadrukken dat ik als onafhankelijk deskundige jarenlange ervaring heb opgebouwd binnen mijn vakgebied. Mijn expertise strekt zich uit tot verschillende aspecten van vloeren, waaronder ook parketvloeren. Ik heb talloze vergelijkbare situaties onderzocht en gerapporteerd, waarbij mijn bevindingen altijd objectief en feitelijk zijn.

Daarnaast is het belangrijk om te vermelden dat ik samen met mijn partner, die juridisch onderlegt is, ons pleidooi hebben geschreven en onze cliënt tijdens de zitting zullen bijstaan. Wij hebben uitgebreid onderzoek gedaan naar de relevante voorschriften en regelgeving, om ervoor te zorgen dat ons rapport stevig onderbouwd is. Dit zal blijken tijdens het proces, waarbij we open staan voor vragen van zowel de advocaat van de tegenpartij als de rechtbank zelf.

Het parketbedrijf heeft geprobeerd om mijn deskundigheid in twijfel te trekken door te stellen dat mijn rapport onvolledig was. Echter hebben zij nagelaten om concrete argumenten aan te dragen die deze bewering ondersteunen. Dit geeft aan dat zij niet in staat zijn om inhoudelijk weerwoord te bieden op de bevindingen in mijn rapport.

Bovendien kan ik met volle overtuiging stellen dat mijn rapport uiterst gedetailleerd en nauwkeurig is opgesteld. Ik heb alle relevante aspecten van de parketvloer grondig geanalyseerd en hierover gerapporteerd. Mocht er behoefte zijn aan verdere toelichting tijdens het proces, dan ben ik volledig bereid om deze te verstrekken.

Tot slot wil ik benadrukken dat kritiek op een deskundigen rapport altijd mogelijk is en zelfs wenselijk kan zijn in sommige gevallen. Het helpt bij het aanscherpen van onze expertise en verbeteren van de kwaliteit van ons werk. Echter, het is belangrijk dat deze kritiek op een constructieve en gefundeerde manier wordt geuit. In het geval van het parketbedrijf ontbreekt het hier helaas aan.

Als onafhankelijk deskundige blijf ik mij inzetten voor een eerlijke en objectieve beoordeling van situaties waarbij mijn expertise vereist is. Ik zal altijd mijn uiterste best doen om mijn bevindingen helder te communiceren en te verdedigen indien nodig. Het staat betrokken partijen vrij om mijn rapport te bekritiseren, maar ik hoop dat zij dit doen op basis van feiten en argumenten in plaats van ongegronde beschuldigingen.

Ik wil afsluiten met de boodschap dat als lezers van mijn blog artikelen, jullie altijd welkom zijn om vragen te stellen of in debat te gaan over onderwerpen die ik bespreek. Ik sta open voor feedback en ben altijd bereid om verdere toelichting te geven indien gewenst. Laten we streven naar een constructieve dialoog waarin we elkaars standpunten respecteren en samen kunnen groeien.

Benno Broen, onafhankelijk deskundige in vloeren

Als onafhankelijk deskundige in vloeren ben ik trouw aan mijn principes. Eerlijkheid en transparantie is mijn motto. Voor het beste resultaat maak ik duidelijke keuzes zonder concessies te doen aan kwaliteit en integriteit.
Onafhankelijk deskundige in vloeren - Benno Broen

Benno Broen, beëdigd en onafhankelijk deskundige in vloeren.

Scroll naar boven