De onafhankelijk deskundige en het rapport

Het deskundigen rapport over het verschil van mening tussen consumenten en retailers

Wanneer een consument en een retailer van mening verschillen over de geïnstalleerde vloer, kan het nuttig zijn om een onafhankelijk deskundige in te schakelen. Deze deskundige zal de situatie beoordelen, zijn conclusies trekken en mogelijke oplossingen beschrijven in zijn deskundigen rapport.

Soms komt het voor dat één van de partijen zich niet kan vinden in het rapport van de deskundige. In dat geval heeft deze partij altijd het recht om een andere deskundige in te schakelen voor een contra beoordeling. Ook deze nieuwe deskundige zal vervolgens een eigen deskundigen rapport opstellen.

In juridische zaken worden de deskundigen rapporten altijd toegevoegd. Mocht er twijfel bestaan over de juistheid van het rapport, of als er onvoldoende overtuigend bewijs is, kan de rechtbank ervoor kiezen om zelf een deskundige aan te wijzen. Deze deskundige krijgt meestal specifieke vragen voorgelegd waarop hij of zij antwoord moet geven. Daarnaast hebben beide partijen ook de mogelijkheid om vragen te stellen aan deze aangewezen deskundige.

De aangewezen deskundige zal vervolgens een concept rapport opstellen waarop beide partijen kunnen reageren. Na eventuele aanvullingen zal de onafhankelijke deskundige het definitieve rapport opstellen en dit aan de rechtbank verstrekken.

Bij juridische zaken kan de deskundige ook worden gevraagd om aanwezig te zijn tijdens de zitting, om zo verdere toelichting te geven op het rapport.

De kracht van een deskundigen rapport ligt in het vastleggen en onderbouwen van de oorzaak van het geschil. Het is belangrijk dat een dergelijk rapport gedetailleerd en goed onderbouwd is. Helaas zien we soms lange rapporten zonder voldoende onderbouwing of met onderbouwingen naar eigen inzicht. Een goede deskundige dient echter op de hoogte te zijn van de databladen en verwerkingsvoorschriften van het gebruikte product. Daarnaast moet er ook gekeken worden naar de communicatie tussen beide partijen, zoals verwachtingen, vereisten en eventuele waarschuwingen.

Een deskundigen rapport vereist dus aandacht en een solide onderbouwing.

Daarnaast zal een goede deskundige zich niet uit te laten over eventuele kosten voor herstel. Dit valt buiten zijn of haar gebied.

Wanneer u op zoek bent naar een onafhankelijke vloerdeskundige, is het belangrijk om te controleren of deze geen belangen heeft bij één van de betrokken partijen. Het kan namelijk voorkomen dat een deskundige nevenfuncties heeft bij bepaalde vloer bedrijven in de vloeren branche.

De tarieven voor deskundigen liggen over het algemeen redelijk gelijkwaardig aan elkaar.

Sommige deskundigen hebben zich gespecialiseerd in bepaalde soorten vloeren of producten. Kies daarom de juiste onafhankelijke deskundige, dit kan u veel ergernis besparen.

Scroll naar boven