Eindverantwoordelijk of niet

Wanneer u als ondernemer een opdracht uitbesteed bent u richting de opdrachtgever ten alle tijde eindverantwoordelijk over de uitgevoerde werkzaamheden. Wees daarom altijd alert. U denkt de verantwoordelijkheid te kunnen doorschuiven, echter blijft u juridisch eindverantwoordelijk.

Onlangs ontving ik een telefonische hulpvraag begeleid met enkele foto’s die mij via WhatsApp werden toegestuurd. Als onafhankelijk deskundige mag je dan geen harde uitspraken doen, dit daar je de situatie niet ter plekke hebt beoordeeld. Wel kon ik aan de hand van het gevoerde gesprek en de verkregen foto’s de opdrachtgevende ondernemer adviseren.
Immers is de opdrachtgevende ondernemer ten alle tijde eindverantwoordelijk voor het gehele proces.

Op de eenvoudige vragen: Was de dekvloer vlak, vast, hard en droog genoeg? En het opstook protocol goed doorgevoerd? Wat was de relatieve luchtvochtigheid en temperatuur tijdens de werkzaamheden? Hierop kon de opdrachtgevende ondernemer mij geen antwoord geven.

Hij had het egaliseren uitbesteed aan een zzp’er en de volgende dag is er door eigen leggers een pvc vloer geïnstalleerd.

De consument nam contact op daar deze niet tevreden is over de uitgevoerde werkzaamheden. Hierop schakelde de ondernemer de lijm en egaline leverancier in om gezamenlijk de klacht te bekijken.

Er zijn op diverse plekken pvc stroken verwijderd. De verlijming was prima, immers zat de egaline vast aan de pvc stroken. Ja u leest het goed, bij het demonteren trok men de pvc strook inclusief egaline los van de dekvloer. Dit was ook duidelijk zichtbaar op de gestuurde foto’s.
Ook zag men een wit uitgeslagen en gecraqueléerde dekvloer.

De vochtwaardes zijn na demontage uitgevoerd met een elektronische indicatie meter. Hoewel deze meters alleen een indicatie weergeven kon men wel zien dat de dekvloer veel te vochtig was. Omdat er geen Cm meting is uitgevoerd kan men verder niets herleiden.

De ondernemer wil de zzp’er die heeft gelegaliseerd verantwoordelijk stellen voor het niet juist uitvoeren. Maar kan dit wel? Proberen kan men het altijd, maar of dat het juridisch haalbaar is?
Wanneer men namelijk uitgaat van het overeenkomst recht, is de opdrachtgever eindverantwoordelijk. Hij had de dekvloer moeten controleren op de daarvoor geldende punten. Denkt hierbij aan de vlakheid, vastheid, hardheid, rest vochtwaarde en het opstook protocol.

De zzp’er is echter ook nalatig geweest. Hij had moeten vragen om het vloer inspectie rapport en of het opstook protocol correct was doorgevoerd. Daarnaast had hij zelf een vloer inspectie moeten uitvoeren om zo te kunnen bepalen of hij mocht egaliseren.

Na het egaliseren had de opdrachtgever de uitgevoerde werkzaamheden van de zzp’er moeten controleren alvorens te starten met het installeren van de pvc vloer.
Daar zowel de opdrachtgever en de zzp’er nalatig zijn gebleken, zijn zij eindverantwoordelijk voor het herstel.

Dit herstel gaat echter verder als waar ze gehoopt hadden. Daar nu blijkt dat de dekvloer niet geschikt is, zullen zij ook de kosten moeten dragen voor het verwijderen en opnieuw aanbrengen van een dekvloer.
Let wel dat er in de onderliggende dekvloer een vloerverwarming aanwezig is en de demontage dus erg voorzichtig moet worden uitgevoerd.
Wanneer de nieuwe dekvloer is aangebracht zal het droog proces opnieuw beginnen, ook zal dit keer het opstook protocol moeten worden uitgevoerd.

Ik wens alle partijen heel veel succes.

Heeft u ook een probleem met uw vloer? Neem dan contact op met Floor Inspector.

Als onafhankelijk deskundige is Floor Inspector u graag van dienst

Scroll naar boven