Naden in PVC vloer

Naden in pvc vloeren is één van de meest voorkomende klachten.
De oorzaak hiervan is divers, wel kunnen we stellen dat goedkopere pvc vloeren meer last hebben.
Dit heeft veelal te maken met de samenstelling van de pvc vloer.
Bij goedkopere pvc vloeren wijkt de samenstelling van ingrediënten met regelmaat af, dit heeft te maken met de grondstofprijzen.
Daarnaast zijn er nog andere factoren waardoor naden in pvc kunnen ontstaan.
– Het op de juiste manier laten acclimatiseren. Elk pvc materiaal moet wennen aan de temperatuur in de ruimte. Wanneer men het materiaal niet lang genoeg laat acclimatiseren kunnen er later naden ontstaan in de pvc vloer. Elk merk pvc kent hun legvoorschriften.
– Ook de vloertemperatuur kan een rol spelen, let op dat de vloertemperatuur niet boven de 27ºC komt.
– Vocht speelt ook een rol. Lijmen op een te vochtige ondergrond heeft invloed op de eindsterkte van de lijm.

Wanneer er klachten op een pvc vloer, of naden in pvc ontstaan, kijk dan altijd naar de voor geschiedenis.
Was de dekvloer tijdens het leggen wel door en door droog? Wat was de vloer temperatuur en ruimte temperatuur tijdens het leggen? Heeft het materiaal voldoende kunnen acclimatiseren?
Veel van de bovenstaande vragen kan men eenvoudig beantwoorden als er een Easylogger is ingebouwd.

Als onafhankelijk deskundige is Floor Inspector u graag van dienst

    Scroll naar boven