Vaak geconstateerde installatie fouten bij SPC vloeren.

Als onafhankelijk deskundige beoordelen we allerlei soorten vloerklachten en vloergeschillen, dit doen we voor leveranciers, retailers, consumenten en rechtbanken.

In veel woningen en kantoren zijn of worden PVC vloeren geïnstalleerd, de nieuwste generatie zijn de SPC vloeren. Sommige fabrikanten maken bij de productie van SPC vloeren gebruik van gerecycled PVC. Het productie afval, snijafval of gedemonteerde PVC vloeren worden versnippert en hergebruikt bij SPC, dit laatste staat dan ook voor Stone Plastic Composite.

Veel SPC vloeren hebben een geïntegreerde ondervloer en kunnen rechtstreeks worden geïnstalleerd op een vooraf goed beoordeelde ondergrond.

Afhankelijk van het merk en type SPC vloer dient er gelet te worden op de voorgeschreven vlakheid van de dekvloer. Dekvloeren in woningen zijn vaak CW5 met een vlakheidsklasse 3, dit is dan ook de Norm. Hoewel dit prima dekvloeren zijn moeten ze in veel gevallen worden voorbewerkt om er een SPC vloer op te kunnen installeren.

Door met een rei van 200 centimeter de dekvloer te controleren op vlakheid kun je zien en beoordelen hoe je deze geschikt kunt maken. Het standaard egaliseren met 2 millimeter is niet genoeg daar egaline in deze dikte altijd vloer volgend is .

Kijk en beoordeel de dekvloer om de toppen in beeld te brengen, op deze manier kun je eenvoudig de laagdikte bepalen. In een CW5 dekvloer met vlakheidsklasse 3 kan en mag er een niveau verschil zitten tot 6 millimeter. In sommige gevallen is het dan ook verstandiger om de opdrachtgever een andere vloer te adviseren.

Klachten SPC vloeren
Een SPC vloer met 11 mm niveau verschil

Door het niet lezen en opvolgen van de legvoorschriften ontstaan veel klachten en geschillen.

Een van de meest voorkomende is inderdaad de vlakheid van de dekvloer. Door de vering in de vloer krijgt de klikverbinding te veel belasting. Een klikverbinding moet je zien als een vergrendeling schanier van de vloer. Wanneer de SPC vloer over een kuil is gelegd zal door doorvering het schanier worden ontgrendeld en naden ontstaan. Wanneer de SPC vloer over een bult is gelegd zal door doorvering het schanier breken.

Ook het geven van voldoende expansie ruimte is een veelvoorkomend probleem. In de meeste legvoorschriften van SPC vloeren staat dat men rondom een minimale expansie ruimte van 6 millimeter dient te hanteren. Rondom betekend dat ook bij kozijnen 6 millimeter vrij dient te houden. Expansie ruimte staat voor vrije ruimte, deze is nodig daar de vloer zich vrij kan bewegen. Te vaak zien we echter dat er te weinig expansie ruimte aanwezig is, of dat deze is dicht gekit. 

Wanneer een SPC vloeren over de breedte onvoldoende expansie ruimte heeft kan dit leiden tot opstuwing van breedte naden. Wanneer een SPC vloer over de lengte onvoldoende expansie ruimte heeft kan dit leiden tot opstuwende lengte naden.

Klachten SPC vloeren
Een gebroken en opgestuite lengte verbinding – SPC vloeren

In woningen en appartementen zien we dat er wordt voorgelegd naar alle kamers. Dit is niet alleen mooi om te zien, maar het is ook eenvoudiger met het schoonmaken en ook veiliger voor ouderen. Echter heeft elke kamer zijn spanningsveld en zal elke kamer anders worden gebruikt. Vraag van te voren waar zware meubelen komen te staan. Denk hierbij aan een zware kledingkast, etc. het is aan te raden om deze kamers te dilateren.

Klachten SPC vloeren
Een uit elkaar gelopen kopse verbinding – SPC vloeren

Bij het door leggen van bijvoorbeeld de entree naar de woonkamer is het verstandig om aan de uiteinden een ruimere expansie ruimte aan te houden.

Wanneer je SPC vloeren verkoopt of installeert, lees dan zelf eerst de legvoorschriften door en attendeer je klanten vooraf op de voorschriften. Dit voorkomt veel discussies achteraf.

Attendeer ook je klanten op het juiste onderhoud.

Dan is er het gebruik van de juiste meubel wielen. In de legvoorschriften van veel fabrikanten staat dit als bureaustoelen omschreven, hiervoor worden wielen type W voorgeschreven.

Voor de meelezende consumenten, vraag hierna bij de aanschaf van uw meubelen.

Onjuiste wielen kunnen de klikverbinding te zwaar belasten waardoor er schade kan ontstaan.

Garantie, in Nederland zijn de woorden garantie en gratis in de ogen van de consument twee bijna heilige woorden. Echter wanneer een vloer niet is geïnstalleerd volgens de legvoorschriften vervalt vaak de garantie. Een verkeerde installatie of beoordeling komt ten alle tijde voor rekening van de installerende partij.

Klachten SPC vloeren
Een gebroken en uit elkaar gelopen kopse verbinding – SPC vloeren

Dus, lees van te voren de legvoorschriften en beoordeel de dekvloer op de voorgeschreven punten.

Een extra aandachtspunt wat ik jullie wil meegeven is de meldingsplicht, dit staat omschreven in het Burgerlijk Wetboek boek 7: In artikel 7:754 BW is opgenomen dat de aannemer bij het aangaan of het uitvoeren van de overeenkomst verplicht is de opdrachtgever te waarschuwen voor onjuistheden in de opdracht voor zover hij deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen. Deze waarschuwingsplicht geldt ook ten aanzien van gebreken en ongeschiktheid van zaken afkomstig van de opdrachtgever.

Klachten SPC vloeren
Een uit elkaar gelopen kopse en lengte verbinding – SPC vloeren

Als onafhankelijk deskundige in vloeren beoordelen wij neutraal van alle partijen de klacht en het uitgevoerde werk. Een door ons opgemaakt rapport is dan ook 100% betrouwbaar en op feiten gebaseerd. Voor het beoordelen hanteren wij altijd de legvoorschriften en verwerkingsvoorschriften van de toegepaste producten.

    Benno Broen, beëdigd en onafhankelijk deskundige in vloeren.

    Scroll naar boven